Sertifika Programı

Sertifika Programı Banner

 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Schellenberg Wittmer inşaat sektörü uzmanları, avukatlar ve tabii ki öğrenciler için her yıl bir sertifika programı düzenlemektedir. Program, pratik ve hukuki önemi büyük uluslararası inşaat projeleri ve bunlardan doğan uyuşmazlıkların çözümü konularında, genellikle 21 saat dersin 7 gün içinde yoğunlaştırılmış olarak verilmesi suretiyle yürütülmektedir. Derslerin tamamlanmasını takiben programın son günü olan yedinci günde bir Ek Modül gerçekleşecektir.

Sertifika programımızın konusunu “FIDIC Standart Sözleşmeleri Sertifika Programı – Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri ve Uyuşmazlık Çözümü” oluşturmaktadır. Büyük ölçekli uluslararası inşaat projeleri, diğer ticari sözleşmelerden farklı birtakım özellikler taşıyan uluslararası sözleşmelerin kurulmasını gerektirmektedir. Bu alanda FIDIC gibi yaygın kullanılan standart sözleşmeler inşaat endüstrisinde gelişmiş olan iyi uygulama örneklerini yansıtmakta ve bu açıdan özel bir önem taşımaktadır. Diğer yandan inşaat endüstrisi, inşaat projelerinden doğan uyuşmazlıkların çözümünde özel yöntemleri tercih etmekte ve burada da bir uzmanlaşmaya gidilmektedir.

6 günlük ders programı, üç ana başlık altında incelenmektedir. Programın ilk bölümünde, uluslararası inşaat sözleşmelerinin temelleri ele alınacaktır. Bu amaçla, bir uluslararası inşaat projesinde yer alan kişi ve kurumlar ile tipik bir inşaat projesinin başlangıçtan sona kadar süreci üzerinde durulacaktır. Ayrıca derste, kısaca bir inşaat sözleşmesinin oluşturulmasında kullanılan yöntemlerden seçilmiş olanlar incelenecek ve uygulanacak hukukun inşaat projesine nasıl etki ettiğine ilişkin sorunlara değinilecektir. Ardından, uluslararası inşaat sözleşmeleri alanındaki standart sözleşmeler ve bunlardan en sık uygulananı, FIDIC Standart Sözleşmesi, incelenecektir.

Programın ikinci bölümü uluslararası inşaat sözleşmelerinde kabul edilen uyuşmazlık çözüm metotlarına ilişkin bir fikir vermeyi amaçlamaktadır. Bu bölümde özellikle, FIDIC´te düzenlenen uyuşmazlık çözüm yolunun usulü inceleme konusu edilecektir. Programın bu bölümü, üçüncü bölümde üzerinde durulacak tekil uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin bir altyapı sağlamış olmayı amaçlamaktadır.

Programın üçüncü ve en uzun bölümü, uluslararası inşaat projelerinden seçili ve en sık karşımıza çıkan uyuşmazlıklara odaklanacaktır. Ele alınan her uyuşmazlık türü için, çeşitli alt başlıklar oluşturulacak, uygulamadaki temel sorunlar incelenecek ve bunların FIDIC Standart Sözleşmeleri´nde nasıl düzenlendiği açıklanacaktır. Seçili uyuşmazlık konuları özellikle, ifa zamanı ve gecikme, bedel, ödeme ve değişiklik talepleri, ayıp ve sözleşmenin sona erdirilmesidir.

Altıncı günde, dersin başlangıcında ders materyali içinde sunulacak olan bir farazi olay hakkında dava duruşması gerçekleştirilecektir. Katılımcılar, gruplara ayrılacak ve iki grup tarafların avukatları olarak savunma görevini üstlenirken, üçüncü grup hakem heyeti olarak görev alacaktır. Böylelikle, katılımcıların ders çıktılarını doğrudan değerlendirmesi mümkün olacağı gibi programı gerçek bir tecrübe edinerek tamamlamaları sağlanacaktır.

Yedinci ve son günde, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Derneği (DRBF) Ülke Temsilcisi Başar Şahin ve DRBF önceki Ülke Temsilcisi Av. Yasemin Çetinel tarafından gerçekleştirilecek olan Ek Modül’de bir DRBF farazi olayı hakkında çalışma yapılacaktır.

Program, 2-3-6-7-8-9 Haziran 2022 tarihlerinde 17:00-20:00 saatleri arasında, 4 Haziran 2022 Cumartesi günü ise 10:00-13:00 saatleri arasında Santral kampüsünde gerçekleşecektir.

Not: Program dili İngilizce’dir ve tercüme yapılmayacaktır.

 

Başvuru Ücreti: 3000 TL | LAW 324 dersini almayan öğrenciler, stajyer avukatlar ve akademisyenler için 750 TL | İstanbul Bilgi Üniversitesi Yüksek Lisans ve doktora öğrencileri için 2000 TL | 3 kişi ve üzeri kayıtlar için kişi başı 2000 TL (Stajyer avukat/ akademisyen/ öğrenci indiriminden faydalanan katılımcılar, grup indiriminden faydalanamazlar.)

Daha fazla bilgi için: 0212 311 6766