İstanbul Uluslararası İnşaat Hukuku Konferansları – IV

Uluslararası İnşaat Sözleşmelerinde Beklenmeyen Hal Kavramı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin, Schellenberg Wittmer Avukatlık Ortaklığı ile birlikte düzenlediği İstanbul Uluslararası İnşaat Hukuku Konferansları serisinin dördüncüsü, 15 Kasım 2019 tarihinde düzenlenmiştir. Konferansın konusu "Uluslararası İnşaat Sözleşmelerinde Beklenmeyen Hal Kavramı" olmuştur.

Uluslararası bir inşaat projesinde öngörülebilecek olan tek şey, öngörülemeyecek bir şeyin meydana gelecek olmasıdır şeklinde bir deyiş dünyanın her yerinde vardır. Günümüzün esnekliğe yer bırakmayan çalışma planlarına ve karmaşıklığı gün geçtikçe artan projelerine bir de politik ve/veya ekonomik istikrarsızlıklar davetsiz misafir olarak eklendiğinde bu deyişin haklılığı daha da belirginleşmektedir. İşte bu sebeple konferansımız bu sene modern inşaat projelerinde sözleşme ayağından başlayarak uyuşmazlık çözüm ayağına kadar, beklenmeyen haller ile nasıl başa çıkıldığına ışık tutmayı amaç edinmiş ve bunu yaparken, her sene olduğu gibi, sektörün uygulamacılarını, bu alanda uzmanlaşmış avukatları ve de akademisyenleri bir araya getirerek, beklenmeyen hal kavramını farklı alanlarda uzmanlaşmış konuşmacıların katkılarıyla ele almıştır.

Konferans, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Turgut Tarhanlı’nın açılış konuşmasını takiben, Ümit Yamantürk ve Elliott Geisinger’in ortak olarak yürüttükleri ve uluslararası inşaat projelerinde beklenmeyen hallerin ne şekilde meydana gelebileceğini gösteren gerçek hayat tecrübelerine dayalı vaka çalışmaları ile başlamıştır. Ardından inşaat sözleşmeleri bağlamında hem sözleşme hükümlerinin tasarlanması hem de proje süresince risk yönetimi açısından beklenmeyen hallerle ne şekilde başa çıkıldığı değerlendirilmiştir. İkinci oturumda ise Av. Michael E. Schneider konuyu FIDIC Sözleşmeleri açısından ele almış; Av. Wim van de Koot iş sahibinin ve yüklenicinin due diligence ödevinin beklenmeyen halin sonuçları üzerindeki etkisini açıklamış ve David Shilston bir mühendislik jeoloğunun toprağın niteliklerine ilişkin risk yönetimine dair deneyimlerini katılımcılara aktarmıştır.

Prof. Dr. Yeşim M. Atamer’in başkanlığını yaptığı üçüncü oturumda ise beklenmeyen hallerin farklı ulusal hukuklarda ne şekilde düzenlendiği karşılaştırmalı olarak ele alınmış ve ekonomik sebeplere dayanan aşırı ifa güçlüğü özel olarak irdelenmiştir. Bu oturumunda Prof. Dr. Başak Baysal kara Avrupası ülkelerinin ve Dr. Tariq Baloch Anglo-Amerikan ülkelerinin mukayeseli analizini yapmıştır. Oturumun kapanışı ise Av. Anya George’un ekonomik sebeplere dayanan aşırı ifa güçlüğü hakkındaki tebliği ile olmuştur.

Prof. Dr. H. Ercüment Erdem’in yönettiği son oturumda ise uyuşmazlık çözümü aşamasında uygulamacıların sözleşmeyi olduğu gibi uygulamak ve uyarlamak seçenekleri arasından hangisine daha yakın durdukları tartışma konusu yapılmıştır. Bu kapsamda Av. Yasemin Çetinel uyuşmazlık (önleme ve) çözüm kurullarında, Prof. Dr. Christoph Brunner ise hakem heyetlerinde beklenmeyen hale ilişkin uygulamalardan bahsetmiştir. Son olarak Av. Alexander Schilling sektörün eleştirel bakış açısını bir uygulamacı olarak katılımcılara aktarmıştır.

Her oturum sonunda yer alan soru-cevap kısmında, katılımcılar ve konuşmacılar fikir alışverişinde bulunma ve uygulamadan örnekleri tartışma imkânı bulmuştur.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Schellenberg Wittmer, bu konferansın tanıtımına sağladıkları katkıdan dolayı DRBF, İNTES, ISTAC, Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği, Türkiye Müteahhitler Birliği´ne teşekkür eder.

 

Tarih: 15 Kasım 2019
Saat: 09.30-18.00 
Yer: Intercontinental Otel

 

Organizasyon Komitesi: 

 

 

Konuşmacılar

Yeşim M. Atamer

Bern Üniversitesi /
İstanbul Bilgi Üniversitesi

Tariq Baloch

3 Verulam Buildings Barristers,
Londra

Başak Baysal

İstanbul Üniversitesi

Christoph Brunner

Bern Üniversitesi / Peter&Partners

Yasemin Çetinel

Çetinel Hukuk Bürosu /
DRBF Türkiye Temsilcisi

H. Ercüment Erdem

Galatasaray Üniversitesi,
Erdem & Erdem Hukuk Bürosu

Elliott Geisinger

Schellenberg Wittmer, Cenevre

Anya George

Schellenberg Wittmer Ltd,
Cenevre – Zürih – Singapur

Wim van de Koot

Rönesans Holding Europe

Alexander Schilling

Siemens AG

Michael E. Schneider

Lalive S.A., Cenevre

David Shilston

Atkins / SNC-Lavalin, Londra

Ümit Yamantürk

Güriş İnşaat & Mühendislik, Ankara